Změna cen od 1.6.2021

07.05.2021 10:00

Vážení obchodní partneři,

v průběhu tohoto roku jsme bohužel vystavení situaci, kdy ceny vstupních materiálů pro naši výrobu enormně narůstají. Nejdramatičtější situace je u ocelových plechů, kde za posledních 12 měsíců již došlo k navýšení cen o více než 100%. Bohužel ani prognóza vývoje v příštích měsících není příznivá a očekáváme další navyšování cenové úrovně.

Vše je navíc komplikováno všeobecným nedostatkem materiálu na trhu a častými výpadky jeho dodávek. Věnujeme enormní úsilí tomu, abychom zajistili plynulé zásobování výrobního procesu a zabránili nepříznivým dopadům této situace na naše zákazníky.

Z výše uvedených důvodů jsme bohužel nuceni u všech objednávek, které obdržíme po 1.6.2021 naše ceny navýšit o 12%. Pro výrobky z pozinkovaného plechu bude cenový nárůst činit 20%.
V této situaci budeme také muset uplatnit omezení minimálních výrobních dávek na 10 ks u produktů uvedených v katalogu vybavení šaten a 5 ks u produktů uvedených v katalogu dílenského nábytku. Cílem tohoto množstevního omezení je eliminace neproduktivních ztrátových časů související s kusovou výrobou a z toho plynoucích negativních ekonomických a kapacitních dopadů. 

Velice se omlouváme za vzniklé komplikace. Věříme, že naši situaci pochopíte a že výše popsaná změna obchodních podmínek negativně neovlivní naši úspěšnou spolupráci.

Martin Pritula 

jednatel společnosti
ALFA3, s.r.o.

  zmena navyseni cen alfa3