INTELIGENTNÍ TOVÁRNA

INTELIGENTNÍ TOVÁRNA

Implementace prvků průmyslu 4.0 do výroby kovového nábytku spočívá ve vysoké míře využití digitální podpory obchodních, konstrukčních, technologických a výrobních procesů. Všechny procesy jsou propojeny nepřetržitým tokem dat. 
Využíváme konstrukční parametrické modely výrobků. ty jsou propojené s ERP systémem a programovacími systémy výrobních linek. Výrobní linky oboustranně elektronicky komunikují s ERP systémem.

Všechna výrobní pracoviště jsou vybavena terminály, které slouží pro zobrazování digitální výrobní dokumentace a jsou určené pro online sběr dat o prováděných činnostech.