Modelová řada Alnak

Modelová řada Alnak

Výška pracovní desky stolůřady alnak je elektricky nastavitelná
v rozsahu 660 – 1310 mm při tloušťce desky 25 mm. 

Maximální rychlost výškového nastavení je 38 mm/s, nosnost
stolu je 200 Kg.

Elektricky nastavitelné ergonomické pracovištěse uplatní
zejména v náročných výrobních provozech nebo kancelářích.
Výhodou osobního nastavení je nižší namáhavost pracovních
úkonů. 

Šířka nástavby 1500 mm, nosníky
20U V903 mm s montážními otvory
v rastru 22 mm. nosník osvětlovacího
tělesa, svítidlo ALMAX.
Panel 5U, police 300 mm,
energokanál se zásuvkama
a jističem.

Rozsah výškového nastavení
pracovní plochy 660 – 1310
mm, rychlost 38 mm/s.
Dvoutlačítková jednotka pro
ovládání výšky pracovní
plochy, standardní vybavení
stolů ALNAK.