Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Ochrana osobních údajů

Alfa 3, s.r.o., IČO: 42228123, Husova 263, 538 54 Luže, se mj. zabývá vývojem, výrobou a prodejem kovového nábytku. V rámci zajišťování svých činností provádí Alfa 3, s.r.o., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a.    smluvní vztahy

b.    marketing

c.    ochrana a zabezpečení majetku společnosti,

d.     zajištění interních procesů společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR.

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

3. Při zpracování osobních údajů u Alfa 3, s.r.o. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Alfa 3, s.r.o. jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Alfa 3, s.r.o. poskytl/a,

e. podat stížnost u dozorového orgánu.

6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7. Svá práva vůči Alfa 3, s.r.o. uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.

8. Referent pro ochranu osobních údajů:

I3 Consultants s.r.o.
K trninám 34, Praha 6, tel.  543 214 714; poverenec.oou@i3c.cz