Vybavení šaten největšího logistického centra v Dobrovízi

Vybavení šaten největšího logistického centra v Dobrovízi

Dodávka skříněk na osobní věci zaměstnanců. Dvířka schránek jsou uzamykatelná mechanickými kódovými zámky se systémem centrálního klíče. Víka skříní jsou sešikmená pro snazší udržování pořádku. Sestavy jsou opatřeny lavičkami.