Automatizovaný výrobní systém

30.12.2019 07:12 Technické informace

V letošním roce jsme uvedli do provozu automatický výrobní systém, který se skládá z automatizovaného skladu a dvou robotických linek.

Automatizovaný sklad Night Train FMS® slouží k uskladnění vstupního materiálu a rozpracovaných dílů. Zajištuje plynulé zásobování výrobních linek a přispívá ke spojitému výrobnímu toku. Výrobní linky řady PSBB slouží k robotizovanému zpracování plechových součástí.

Každá linka se skládá ze zakládacího zařízení na vstupní tabulový plech, zařízení Shear Brilliance SBe pro vysekávání a stříhání dílců, robotického logistického uzlu PSR a panel benderu EBe pro plně automatické provádění ohybů. Linky jsou dále doplněny o ohraňovací lisy série eP. Celý systém obousměrně komunikuje s naším firemním ERP systémem.

Hlavním přínosem této investice je produkce inovovaných výrobků, zvýšení výrobní kapacity a flexibility výrobního procesu.